Objetius del centre


Sobre HelpGuau

Els nostres objectius

En els nostres centre d'acollida de mascotes "Help Guau" treballem mantenint sempre els nostres principals objectius.

Proporcionar el benestar físic i psicològic als animals del centre

 • Proporcionar als animals una dieta correcta segons les seves necessitats i el continu subministrament d'aigua.
 • Realitzar les tasques diàries de neteja, manteniment i desinfecció de les instal·lacions.
 • Disposar d'un servei veterinària cada dia per realitzar les revisions, cirurgies i tractaments veterinaris pertinents.
 • Vetllar per la higiene dels animals (pèl, oïdes, ungles...).
 • Realitzar programes d'enriquiment ambiental per millorar el benestar dels animals.

Prestar un Servei professional de recollida d'animals

 • Prestar un servei les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, sota un conveni establert.

Potenciar la tinença responsable dels animals.

 • Enfront del constant augment d'animals abandonats en la via pública, oferir unes condicions de qualitat per als animals fins a la seva sortida en adopció.
 • Per vitar saturar les instal·lacions del centre, treballar diàriament a fomentar les adopcions responsables dels nostres animals.
 • Potenciar el respecte pels animals.
 • Conscienciar sobre la importància del microxip.
 • Conscienciar sobre la importància de l'esterilització.

Programes educatius i de formació

 • Realitzar xerrades educatives en escoles per a nens de totes les edats per lluites contra l'abandonament d'animals i la tinença responsable.
 • Realitzar xerrades i cursos de formació tant de gestió de centres d'acollida, com cursos específics de formació en captura d'animals.