Objetius del centre


Sobre HelpGuau

Els nostres objectius

Objetivos de Helpguau
En els nostres centre d'acollida de mascotes "Help Guau" treballem mantenint sempre els nostres principals objectius.
Bienestar Canino Helpguau

Proporcionar el benestar físic i psicològic als animals del centre

 • Proporcionar als animals una dieta correcta segons les seves necessitats i el continu subministrament d'aigua.
 • Realitzar les tasques diàries de neteja, manteniment i desinfecció de les instal·lacions.
 • Disposar d'un servei veterinària cada dia per realitzar les revisions, cirurgies i tractaments veterinaris pertinents.
 • Vetllar per la higiene dels animals (pèl, oïdes, ungles...).
 • Realitzar programes d'enriquiment ambiental per millorar el benestar dels animals.

Prestar un Servei professional de recollida d'animals

 • Prestar un servei les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, sota un conveni establert.
Recogida de Animales helpguau
Tenencia responsable Helpguau

Potenciar la tinença responsable dels animals.

 • Enfront del constant augment d'animals abandonats en la via pública, oferir unes condicions de qualitat per als animals fins a la seva sortida en adopció.
 • Per vitar saturar les instal·lacions del centre, treballar diàriament a fomentar les adopcions responsables dels nostres animals.
 • Potenciar el respecte pels animals.
 • Conscienciar sobre la importància del microxip.
 • Conscienciar sobre la importància de l'esterilització.

Programes educatius i de formació

 • Realitzar xerrades educatives en escoles per a nens de totes les edats per lluites contra l'abandonament d'animals i la tinença responsable.
 • Realitzar xerrades i cursos de formació tant de gestió de centres d'acollida, com cursos específics de formació en captura d'animals.
Programas educativos helpguau